Câu hỏi: Hiện nay, kinh tế Nhật Bản đang phát triển như thế nào?

Câu hỏi: Hiện nay, kinh tế Nhật Bản đang phát triển như thế nào?
A. Đứng đầu thế giới về kinh tế và tài chính.
B. Đứng thứ 2 thế giới về kinh tế và tài chính.
C. Đứng thứ 3 thế giới về kinh tế và tài chính.
D. Đứng thứ 4 thế giới về kinh tế và tài chính.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/82, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh