Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhóm đất chính nào dưới đây?

Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhóm đất chính nào dưới đây?
A. Đất nâu và xám.
B. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.
C. Đất đỏ, nâu đỏ.
D. Đất đỏ vàng (feralit).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh