Câu hỏi: Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

Câu hỏi: Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là
A. Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
B. Khoáng sản phi kim loại
C. Vật liệu xây dựng
D. Đất chịu lửa, đá vôi

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh