Câu hỏi: Loại phương tiện vận tải nào dưới đây được sử dụng như là phương tiện vận tải phối hợp, hỗ trợ nhiều loại hình giao thông vận tải khác?

Câu hỏi: Loại phương tiện vận tải nào dưới đây được sử dụng như là phương tiện vận tải phối hợp, hỗ trợ nhiều loại hình giao thông vận tải khác?
A. Đường hàng không
B. Đường sắt
C. Đường ô tô
D. Đường thủy

Gợi ý câu trả lời

Vận tải ô tô là phương tiện vận tải có khả năng hỗ trợ, phối hợp với nhiều loại hình giao thông vận tải khác nhờ ưu điểm: tính cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình, khí hậu. Có thể kết hợp linh hoạt với các loại phương tiện vận tải khác như đường hàng không (máy bay), đường thủy – biển (cảng, tàu, thuyền,…), đường ống (xe chở dầu),…
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh