Câu hỏi: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào

Câu hỏi: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào
A. Góc nhập xạ và thời gian được chiếu sáng.
B. Thời gian được chiếu sáng và vận tốc tự quay của Trái Đất.
C. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Các địa điểm ở vĩ độ thấp có góc nhập xã càng lớn nên nhận được lượng nhiệt càng lớn.
– Trong năm, nhiệt độ các địa điểm sẽ có sự thay đổi theo mùa: mùa đông được chiếu sáng ít nên nền nhiệt thấp; mùa hạ nắng nóng nên nền nhiệt cao hơn.
Như vậy lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào: góc nhập xạ và thời gian được chiếu sáng.

Author: Cô Minh Anh