Câu hỏi: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày căng dài ra , đêm căng ngắn lại ?

Câu hỏi: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày căng dài ra , đêm căng ngắn lại ?
A. Mùa hạ. B. Mùa đông. C. Mùa xuân. D. Mùa thu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh