Câu hỏi: Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây ?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây ?
A. Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí.
B. Công nghiệp điện lực, hóa chất và khai thác than.
C. Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện.
D. Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh