Câu hỏi: Ngành trồng bông và một số cây công nghiệp có khả năng phát triển ở Trung Á nếu

Câu hỏi: Ngành trồng bông và một số cây công nghiệp có khả năng phát triển ở Trung Á nếu
A. Phát triển thủy lợi.
B. Phát triển công nghiệp chế biến.
C. Tăng khả năng xuất khẩu.
D. Đào tạo nhân công lành nghề.

Gợi ý câu trả lời

Trung Á có khí hậu khô hạn, nếu giải quyết được vấn đề nước tưới thì có thể phát triển trồng bông và một số cây công nghiệp khác.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh