Câu hỏi: Nguồn năng lượng nào sau đây được coi là nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo được?

Câu hỏi: Nguồn năng lượng nào sau đây được coi là nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo được?
A. Than.
B. Dầu mỏ.
C. Khí đốt.
D. Địa nhiệt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh