Câu hỏi: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt là

Câu hỏi: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt là
A. lượng chất thải công nghiệp tăng.
B. săn bắt động vật quá mức.
C. khai thác rừng bừa bãi.
D. nạn du canh du cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân A, B, D liên quan đến đa dạng sinh học; Lượng chất thải công nghiệp chưa được xử lí đưa trực tiếp vào sông hồ, gây ô nhiễm nguồn nước ngọt.

Author: Cô Minh Anh