Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là

Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là
A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm.
B. Chậm phát triển về kinh tế – xã hội.
C. Chiến tranh và xung đột triền miên.
D. Nhiều công ti xuyên quốc gia đã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước, đang phát triển.

Gợi ý câu trả lời

– Nhóm nguyên nhân nội vùng, xảy ra bên trong do bản thân các quốc gia đang phát triển gây nên là bùng nổ dân số, sự phát triển kinh tế – xã hội của chính quốc gia đó, các cuộc chiến tranh xung đột, nội chiến triền miên.
– Bên cạnh những nguyên nhân nội tại do bản thân các quốc gia tạo nên, vấn đề ô nhiễm môi trường ở các quốc gia này càng phức tạp hơn do có sự can thiệp của các công ty xuyên quốc gia. Các công ti xuyên quốc gia đã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.
Ví dụ: Các xí nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh