Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây khiến cho ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh trong những năm gần đây?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây khiến cho ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh trong những năm gần đây?
A. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên còn nhiều nhưng khó đánh bắt.
B. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được thủy sản xa bờ.
C. Đáp ứng tốt nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho chế biến.
D. Nuôi, trồng thủy sản không phải đầu tư ban đầu nhưng hiệu kinh tế quả cao.

Gợi ý câu trả lời

Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn ngành khai thác vì:
– Nhu cầu thủy sản rất lớn do đây là nguồn cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người.
– Việc nuôi trồng thủy sản góp phần cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
– Việc khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do nguồn lợi thủy sản đang cạn dần. Việc nuôi trồng thủy sản không gặp nhiều khó khăn, tốn kém, giúp tận dụng diện tích mặt nước, giải quyết việc làm.
– Chủ động được nguồn cung thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao,…
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh