Câu hỏi: Nơi có nhiều động vật ăn cỏ sẽ là nơi tập trung phân bố nhiều

Câu hỏi: Nơi có nhiều động vật ăn cỏ sẽ là nơi tập trung phân bố nhiều
A. Động vật ăn cỏ.
B. Động vật ăn thịt.
C. Côn trùng.
D. Vi sinh vật.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/67, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh