Câu hỏi: Nơi nào trên Trái Đất có ngày hoặc đêm bằng 24 giờ?

Câu hỏi: Nơi nào trên Trái Đất có ngày hoặc đêm bằng 24 giờ?
A. Ở hai cực.
B. Vùng nội chí tuyến.
C. Tại vòng Cực đến cực.
D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh