Câu hỏi: Ở miền khí hậu lạnh, phong hóa lí học xảy ra mạnh do

Câu hỏi: Ở miền khí hậu lạnh, phong hóa lí học xảy ra mạnh do
A. nước trong các vết nứt của đá khi đóng băng sẽ tăng thể tích làm vỡ khối đá.
B. nước đóng băng sẽ nặng hơn, đề lên các khối đá làm vỡ khối đá.
C. khối đá bị lạnh sẽ giòn hơn và dễ vỡ hơn.
D. khí hậu lạnh giúp cho nước dễ thâm nhập vào đá và phá hủy đá.

Gợi ý câu trả lời

Ở miền có khí hậu lạnh, khi nhiệt độ hạ thấp tới 0[sup]0[/sup]C, nước trong các khe nứt của đá hoá băng, đồng thời thể tích của nước cũng tăng lên, do đó tác động lên thành khe nứt và làm cho nó bị dãn thêm ⇒ Hiện tượng hoá băng – băng tan xảy ra nhiều lần sẽ làm cho đá bị vỡ thành những tảng và mảnh vụn.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh