Câu hỏi: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử – tin học ?

Câu hỏi: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử – tin học ?
A. ASEAN, Ca-na-da ,Ấn Độ .
B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.
C.Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.
D. Hoa Kì, Trung Quốc ,Nam Phi.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp điện tử – tin học phân bố chủ yếu ở các nước phát triển: Hoa Kì, Nhật Bản, EU,..
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh