Câu hỏi: Vì sao hiện tượng thủng tầng ô-zôn ngày càng nghiêm trọng?

Câu hỏi: Vì sao hiện tượng thủng tầng ô-zôn ngày càng nghiêm trọng?
A. Khói, bụi nhà máy.
B. Chất thải sinh hoạt của con người.
C. Chất thải khí CO2, CFC.
D. Hiệu ứng nhà kính.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân hiện tượng thủng tầng ô-zôn ngày càng nghiêm trọng là do chất thải khí CO2, CFC ngày càng nhiều từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải,…

Author: Cô Minh Anh