Câu hỏi: Vì sao thượng nguồn sông Nin có lưu vực nước khá lớn?

Câu hỏi: Vì sao thượng nguồn sông Nin có lưu vực nước khá lớn?
A. Nằm trong kiểu khi hậu chí tuyến.
B. Nằm trong kiểu khí hậu xích đạo.
C. Nguồn nước ngầm phong phú.
D. Nguồn nước từ lượng băng tuyết tan lớn quanh năm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Thượng nguồn sông Nin có lưu vực nước khá lớn do vùng thượng nguồn nằm trong kiểu khí hậu xích đạo nên có lượng mưa lớn quanh năm.

Author: Cô Minh Anh