Câu hỏi: Vùng phía Đông có địa hình chủ yếu là

Câu hỏi: Vùng phía Đông có địa hình chủ yếu là
A. Gò đồi thấp, nhiều đồng bằng phù sa, đồng cỏ rộng.
B. Đồng bằng ven biển chạy song song các dãy núi trẻ cao.
C. Đồng bằng phù sa sông, dãy núi già, độ cao trung bình.
D. Đồng bằng ven biển, dãy núi già, độ cao trung bình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh