Câu hỏi: Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm:

Câu hỏi: Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm:
A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, xen giữa là các bồn dịa và cao nguyên.
B. Khu vực gò đồi thấp và các đồng cỏ rộng.
C. Đồng bằng phù sa màu mỡ do hệ thống sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp và vùng đồi thấp.
D. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lat.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích :Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh