Câu hỏi: Yếu tố có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Yếu tố có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay là
A. nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa.
B. nhu cầu của chất lượng cuộc sống cao.
C. việc phát triển của quá trình đô thị hóa.
D. sự tham gia của nhiều thành phần kinh

Gợi ý câu trả lời

Yếu tố có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay là nhu cầu của quá trình công nghiệp hóaĐáp án: A

Author: Cô Minh Anh