Câu hỏi:Phép chiếu bản đồ thế giới người ta dùng phép chiếu

Câu hỏi:Phép chiếu bản đồ thế giới người ta dùng phép chiếu
A. Hình trụ đứng.
B. Hình nón đứng.
C. Phương vị đứng.
D. Hình nón ngang.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh