Các ngày trong tuần lễ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết tuần lễ có  ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày trong tuần.

– Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hàng ngày.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Các thứ trong một tuần lễ

Trong một tuần lễ có \(7\) ngày: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Ví dụ: Em đi học vào các ngày nào trong tuần ?

Giải

Em đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

Dạng 2: Đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch.

Đọc tờ lịch của ngày hôm nay để biết tên của thứ, ngày, tháng.

Ví dụ: Đọc tờ lịch và hoàn thành câu bên dưới.

Hôm nay là thứ ……..ngày………tháng……….

Giải

Tờ lịch đã cho là thứ năm ngày \(19\) tháng \(2\)

Cần điền vào chỗ trống lần lượt là năm, \(19,2\)

Dạng 3: Đọc thời khóa biểu của lớp.

Dựa vào thời khóa biểu của lớp học, em xác định được ngày học trong tuần gồm các môn học gì.

Ví dụ: Quan sát thời khóa biểu và trả lời các câu hỏi sau:

Môn bơi được học vào ngày thứ mấy trong tuần ?

Giải

Dựa vào thời khóa biểu đã cho ta thấy môn bơi được học vào ngày thứ ba.

Author: Cô Minh Anh