Ôn tập về giải toán học kì 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Cách giải và trình bày bài toán nhiều hơn và ít hơn.

– Cách tìm số hạng trong một tổng; số bị trừ, số trừ của một hiệu.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Bài toán nhiều hơn

Muốn tìm số có giá trị nhiều hơn em thường sử dụng phép tính cộng.

Dạng 2: Bài toán về ít hơn

Dạng 3: Tìm các yếu tố còn thiếu.

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Author: Cô Minh Anh