Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Góc ở tâm – Số đo cung

1. Các kiến thức cần nhớ a. Góc ở tâm – Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm….

Continue Reading Góc ở tâm – Số đo cung
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Liên hệ giữa cung và dây

1. Các kiến thức cần nhớ Liên hệ giữa cung và dây  Định lý 1: Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai…

Continue Reading Liên hệ giữa cung và dây
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Góc nội tiếp

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa góc nội tiếp – Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa…

Continue Reading Góc nội tiếp
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

1. Các kiến thức cần nhớ Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Định nghĩa: Cho đường tròn tâm \((O)\) có \(Ax\) là…

Continue Reading Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

1. Các kiến thức cần nhớ a. Góc có đỉnh bên trong đường tròn Định nghĩa: Trong hình $1$ , góc $BIC$ nằm trong đường…

Continue Reading Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Cung chứa góc

1. Các kiến thức cần nhớ a. Quỹ tích cung chứa góc Với đoạn thẳng \(AB\) và góc \(\alpha \) \(\left( {0^\circ  < \alpha  <…

Continue Reading Cung chứa góc
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn…

Continue Reading Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Tứ giác nội tiếp

1. Các kiến thức cần nhớ a. Định nghĩa tứ giác nội tiếp Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh…

Continue Reading Tứ giác nội tiếp
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Độ dài đường tròn, cung tròn

1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn) Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\), độ dài…

Continue Reading Độ dài đường tròn, cung tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 7: Góc với đường tròn

Diện tích hình tròn, quạt tròn

1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tính diện tích hình tròn Diện tích $S$ của một hình tròn bán kính $R$ được tính theo…

Continue Reading Diện tích hình tròn, quạt tròn