Danh mục: Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các số đến 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi \(100\). – Nhận biết các số có một chữ số; số…

Continue Reading Ôn tập các số đến 100
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Số hạng – Tổng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết vị trí và tên gọi của số hạng, tổng trong một phép cộng. – Thực hiện phép cộng…

Continue Reading Số hạng – Tổng
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đề-xi-mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: So sánh độ dài các đoạn thẳng – Đo độ dài các đoạn thẳng…

Continue Reading Đề-xi-mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ghi nhớ tên gọi và vị trí của số bị trừ, số trừ và hiệu trong phép tính trừ….

Continue Reading Số bị trừ – Số trừ – Hiệu