Danh mục: Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Khái niệm phép nhân với ${\bf{6}}$: Các số $6$ được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển…

Continue Reading Bảng nhân 6
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ -Phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ): Bước 1: Lấy số có một…

Continue Reading Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ): Bước 1: Đặt…

Continue Reading Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng chia 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia ${\bf{6}}$ và phép chia trong phạm vi ${\bf{6}}$ Xuất phát từ phép nhân $6$, ta có thể nhẩm được giá…

Continue Reading Bảng chia 6
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng…

Continue Reading Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Lý thuyết chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính Bước 1: Đặt tính phép chia theo hàng dọc. Bước…

Continue Reading Lý thuyết chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Phép chia hết và phép chia có dư

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Phép chia hết và phép chia có dư: Phép chia hết: Là phép chia có số dư bằng \(0\)….

Continue Reading Phép chia hết và phép chia có dư
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Khái niệm phép nhân với ${\bf{7}}$: Các số $7$ được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển…

Continue Reading Bảng nhân 7
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Gấp một số lên nhiều lần

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Bài toán: Đoạn thẳng AB…

Continue Reading Gấp một số lên nhiều lần
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng chia 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia ${\bf{7}}$ và phép chia trong phạm vi ${\bf{7}}$ Xuất phát từ phép nhân $7$, ta có thể nhẩm được giá…

Continue Reading Bảng chia 7