Danh mục: Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Bảng đơn vị đo thời gian

1. Bảng đơn vị đo thời gian \(1\) thế kỉ \( = 100\) năm                                     \(1\) tuần lễ \( = 7\) ngày \(1\) năm \( =…

Continue Reading Bảng đơn vị đo thời gian
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Cộng số đo thời gian

Cộng số đo thời gian Phương pháp chung: – Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự…

Continue Reading Cộng số đo thời gian
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Trừ số đo thời gian

Trừ số đo thời gian Phương pháp chung: – Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên….

Continue Reading Trừ số đo thời gian
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Nhân số đo thời gian với một số

Nhân số đo thời gian với một số Phương pháp: – Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các…

Continue Reading Nhân số đo thời gian với một số
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Chia số đo thời gian cho một số

Chia số đo thời gian cho một số Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:  \(52\) phút \(28\) giây \(:\,\,4\). Phương pháp: – Ta đặt tính…

Continue Reading Chia số đo thời gian cho một số
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Vận tốc

1. Đơn vị vận tốc Bài toán 1: Một ô tô đi quãng đường dài \(84km\) hết \(2\) giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô…

Continue Reading Vận tốc
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Quãng đường

Bài toán 1: Một ô tô đi trong \(2\) giờ với vận tốc \(42\) km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô. Giải Quãng đường…

Continue Reading Quãng đường
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Thời gian

Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường \(84km\) với vận tốc \(42\) km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Giải:…

Continue Reading Thời gian
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Hai vật chuyển động ngược chiều

1. Chuyển động ngược chiều Bài toán: Cùng một lúc, ô tô đi từ A đến  B với vận tốc là \({v_1}\) và xe máy…

Continue Reading Hai vật chuyển động ngược chiều
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

Hai vật chuyển động cùng chiều

1. Chuyển động cùng chiều Bài toán Một ô tô đi từ A với vận tốc \({v_1}\) đuổi theo một xe máy đi từ B…

Continue Reading Hai vật chuyển động cùng chiều