Danh mục: Chương 6: Tam giác

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Tổng ba góc của một tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tổng ba góc của một tam giác Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\). Ví…

Continue Reading Tổng ba góc của một tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Hai tam giác bằng nhau

1. Các kiến thức cần nhớ Hai tam giác bằng nhau Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng…

Continue Reading Hai tam giác bằng nhau
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam…

Continue Reading Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác…

Continue Reading Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
Posted in Chương 6: Tam giác Giải toán lớp 7

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác…

Continue Reading Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Tam giác cân

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tam giác cân Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Ví dụ: \(\Delta ABC\) cân…

Continue Reading Tam giác cân
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Định lý Pytago

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định lý Pytago Định lý Py-ta-go Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng…

Continue Reading Định lý Pytago
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nhắc lại các trường hợp bằng nhau đã biết + Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác…

Continue Reading Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 6: Tam giác

Ôn tập chương 6: Tam giác

1. Tổng ba góc của một tam giác Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\). Áp dụng vào tam giác vuông Định…

Continue Reading Ôn tập chương 6: Tam giác