Danh mục: Chương 7: Vectơ

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Các định nghĩa về véc tơ

1. Định nghĩa vectơ Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là…

Continue Reading Các định nghĩa về véc tơ
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Tổng của hai véc tơ

1. Tổng hai vectơ a) Định nghĩa Cho hai vectơ $\overrightarrow a \,;\,\,\overrightarrow b $. Từ điểm A tùy ý vẽ $\overrightarrow {AB} = \overrightarrow…

Continue Reading Tổng của hai véc tơ
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Hiệu của hai véc tơ

1. Vectơ đối của một vec tơ Vectơ đối của vectơ $\overrightarrow a $ là vectơ ngược hướng và có cùng độ dài với vectơ…

Continue Reading Hiệu của hai véc tơ
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Tích của một véc tơ với một số

1. Định nghĩa Tích của vectơ $\overrightarrow a $ với số thực \(k \ne 0\) là một vectơ, kí hiệu là $k\overrightarrow a $, cùng…

Continue Reading Tích của một véc tơ với một số
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng

1. Định nghĩa Hệ trục tọa độ gồm hai trục vuông góc \(Ox\) và \(Oy\) với hai vectơ đơn vị lần lượt là \(\overrightarrow i…

Continue Reading Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ

Cho $\overrightarrow u = (x;y)$ ;$\overrightarrow {u’} = (x’;y’)$ và số thực $k$. Khi đó ta có: 1) \(\overrightarrow u = \overrightarrow {u’} \Leftrightarrow \left\{…

Continue Reading Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 7: Vectơ

Ôn tập chương 7 vecto

1. Các định nghĩa + Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu vectơ có điểm đầu $A,$ điểm cuối $B$ là \(\overrightarrow {AB}…

Continue Reading Ôn tập chương 7 vecto