Câu hỏi: “Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do :

Câu hỏi: “Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do :
A. Tác dụng hoá học của các chất trong môi trường xung quanh.
B. Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
C. Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.
D. Tác động cơ học.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh