Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không phụ thuộc quá trình vận chuyển do ngoại lực:

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không phụ thuộc quá trình vận chuyển do ngoại lực:
A. Gió cuốn các hạt cát đi xa.
B. Dòng sông vận chuyển phù sa.
C. Dung nham phun ra từ miệng núi lửa khi núi lửa hoạt động.
D. Hiện tượng trượt đất xãy ra ở miền núi sau những trận mưa lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Các quá trình: gió cuốn hạt cát, dòng sông vận chuyển phù sa, đất trượt ở miền núi là biểu hiện của quá trình vận chuyển do ngoại lực => Loại đáp án A, B, D.
– Dung nham phun ra từ miệng núi lửa khi núi lửa hoạt động là biểu hiện của quá trình nội lực => Không phụ thuộc vào ngoại lực.

Author: Cô Minh Anh