Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?

Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?
A. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.
B. Có nhiều nhà văn hào lớn như A.X.Puskin, M.A. Sô-lô-khốp…
C. Là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản.
D. Người dân có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ 99%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục III, SGK/65 địa lí 11 cơ bản.
Cho bảng số liệu:
Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi 20,21:

Author: Cô Minh Anh