Câu hỏi: Các cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là

Câu hỏi: Các cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là
A. Lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa.
B. Lúa mì, cà phê, củ cải đường, chà là.
C. Lúa gạo, củ cải đường, hồ tiêu, mía.
D. Lúa mì, dừa, cà phê, cacao, mía.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Các cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu và dừa.
Chọn: A.

Author: Cô Minh Anh