Câu hỏi: Các hồ có nguồn gốc kiến tạo nổi tiếng trên Thế Giới nằm trên vệt nứt của vỏ Trái Đất ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Các hồ có nguồn gốc kiến tạo nổi tiếng trên Thế Giới nằm trên vệt nứt của vỏ Trái Đất ở khu vực nào dưới đây?
A. Nam Âu
B. Đông Phi
C. Tây Phi
D. Đông Nam Á

Gợi ý câu trả lời

– Các hồ có nguồn gốc kiến tạo nổi tiếng trên Thế Giới nằm trên vệt nứt của vỏ Trái Đất ở khu vực Đông Phi.
– Hồ Lớn châu Phi hay Đại Hồ châu Phi là một chuỗi các hồ tạo thành một phần của các hồ Thung lũng Đứt gãy nằm tại và xung quanh Đới tách giãn Đông Phi. Chúng bao gồm hồ Victoria, hồ Tanganyika,…
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh