Câu hỏi: Các loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể hơn cả của Nhật Bản là

Câu hỏi: Các loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể hơn cả của Nhật Bản là
A. Dầu mỏ và khí đốt.
B. Sắt và mangan.
C. Than đá và đồng.
D. Bôxit và apatit.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/76 địa lí 11 cơ bản

Author: Cô Minh Anh