Câu hỏi: Tác động nào không đúng với xu hướng già hóa dân số tới sự phát triển kinh tế – xã hội Nhật Bản?

Câu hỏi: Tác động nào không đúng với xu hướng già hóa dân số tới sự phát triển kinh tế – xã hội Nhật Bản?
A. Tạo sức ép lớn lên quỹ phúc lợi xã hội.
B. Nguồn lao động bổ sung dồi dào.
C. Tuổi thọ trung bình của dân số tăng.
D. Nguồn tích lũy cho tái đầu tư sản xuất giảm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Do xu hướng già hóa dân số: số người già tăng, số trẻ em sinh ra ít (dự báo đến năm 2025 tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi chỉ còn 11,7%) nên Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn lao động -> Ý B sai.

Author: Cô Minh Anh