Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Đà Lạt có lượng mưa lớn nhất?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Đà Lạt có lượng mưa lớn nhất?
A. Tháng VIII.
B. Tháng XI.
C. Tháng X.
D. Tháng IX.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, sông Hiếu thuộc hệ thống sông Cả
Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh