Câu hỏi: Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên chủ yếu là do

Câu hỏi: Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên chủ yếu là do
A. khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên.
B. tổng lượng mưa trong năm lớn.
C. một mùa mưa và khô rõ rệt.
D. khí hậu khá nóng ở các cao nguyên thấp.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên – Mục 2 Phát triển cây CN Lâu năm: ở Tây Nguyên có khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên.

Author: Cô Minh Anh