Câu hỏi: Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là

Câu hỏi: Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là
A. Biên độ sinh thái rộng, không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc.
B. Biên độ sinh thái hẹp, cần những đòi hỏi đặc biệt về nhiệt, ẩm,chế độ chăm sóc.
C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng.
D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh, khô, không đòi hỏi đất giàu dinh dưỡng.

Gợi ý câu trả lời

– Cây lương thực có biên độ sinh thái rộng, phạm vi phân bố trải rộng ở các miền khí hậu (nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới – cây lúa mì), phần lớn ưa khí hậu nóng,ẩm, trên các đồng bằng phù sa màu mỡ, trong đó cây ngô có biên độ sinh thái lớn nhất.
– Cây công nghiệp có biên độ sinh thái hẹp hơn, chỉ phân bố ở những vĩ độ nhất định, đòi hỏi chế độ nhiệt – ẩm phù hợp nhất và chế độ chăm sóc tốt.
Ví dụ:
+ Mía: Nhiệt độ 30[sup]0[/sup]-35[sup]0[/sup] C, dưới 10[sup]0[/sup] C cây chết, khi thu hoạch cần thời tiết khô hanh tích lũy đường, phân bố vành đai 30[sup]0[/sup] B -30[sup]0[/sup] N.
+ Củ cải đường: Miền ôn đới, cận nhiệt được trồng từ 47[sup]0[/sup] B – 54[sup]0[/sup] B.
+ Chè: Nguồn gốc đông nam Trung Quốc, Mianma, Việt Nam, ưa nhiệt từ 15-20[sup]0[/sup] C, tổng nhiệt 8000[sup]0[/sup] C, mưa 1500-2000mm, ẩm 70-80%, pH từ 4-6, giới hạn 10[sup]0[/sup]N-30[sup]0[/sup] B.
+ Cao su: phát triển ở nhiệt độ 22-27[sup]0[/sup] C, mưa 1500 – 2500mm/năm, thích hợp đất ba zan.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh