Câu hỏi: Cây trồng nào chiếm vị trí quan trọng nhất trong trồng trọt ở Trung Quốc?

Câu hỏi: Cây trồng nào chiếm vị trí quan trọng nhất trong trồng trọt ở Trung Quốc?
A. Lương thực.
B. Củ cải đường.
C. Mía.
D. Chè.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/94, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh