Câu hỏi: Có một mẫu dung dịch MgSO$_{4}$ bị lẫn tạp chất là ZnSO$_{4}$, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại

Câu hỏi: Có một mẫu dung dịch MgSO$_{4}$ bị lẫn tạp chất là ZnSO$_{4}$, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại
A. Zn
B. Mg
C. Fe
D. Cu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Sử dụng một lượng dư kim loại Mg
Mg + ZnSO$_{4}$ → MgSO$_{4}$ + Zn ↓
Lọc bỏ kim loại thu được dung dịch MgSO$_{4}$ tinh khiết.

Author: Cô Minh Anh