Câu hỏi: Đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của

Câu hỏi: Đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của
A. phong hóa hóa học.
B. phong hóa lí học.
C. quá trình xâm thực.
D. quá trình bóc mòn.

Gợi ý câu trả lời

Phong hóa lí học là sự phá hủy đá thành những khối vụn có kích thước to nhỏ khác nhau nhưng không làm thay đổi thành phần hóa học của đá. Như vậy, đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của phong hóa lí học.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh