Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Nhật Bản?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Nhật Bản?
A. Nhật Bản nằm ở khu vực ngoại chí tuyến.
B. Nhật bản nằm ở vị trí dễ dàng giao lưu với các nước bằng đường biển.
C. Nhật Bản nằm ở phía đông của Thái Bình Dương.
D. Nhật Bản nằm ở vành đai động đất và núi lửa trên thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh