Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của dãy núi A-pa-lat ở phía Đông Hoa Kì là?

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của dãy núi A-pa-lat ở phía Đông Hoa Kì là?
A. Núi trẻ, đỉnh nhọn, sườn dốc, cao trung bình.
B. Sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang.
C. Gồm nhiều dãy núi song song chạy theo hướng bắc – nam.
D. Cao đồ sộ, sườn dốc, xen các bồn địa và cao nguyên.

Gợi ý câu trả lời

Dãy Apalat cao trung bình khoảng 1000 – 1500m, sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang, giao thông thuận tiện.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh