Câu hỏi: Địa hình miền Tây Trung Quốc:

Câu hỏi: Địa hình miền Tây Trung Quốc:
A. Gồm toàn bộ các dãy núi cao và đồ sộ.
B. Gồm các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.
C. Là các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất đai màu mỡ.
D. Là vùng tương đối thấp với các bồn địa rộng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh