Câu hỏi: Điểm tương đồng về kinh tế – xã hội giữa các nước Trung Á và Tây Nam Á là

Câu hỏi: Điểm tương đồng về kinh tế – xã hội giữa các nước Trung Á và Tây Nam Á là
A. Chịu ảnh hưởng sâu, rộng của đạo Hồi.
B. Bùng nổ dân số và nghèo đói.
C. Thu nhập bình quân đầu người cao.
D. Có thế mạnh về sản xuất nông, lâm, hải sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Khu vực Tây Nam Á và Trung Á đều chịu ảnh hưởng sâu rộng của Hồi giáo:
– Ở Tây Nam Á, Đạo Hồi có ảnh hưởng sâu rộng nhưng hiện nay bị chia rẽ bởi nhiều giáo phái khác nhau. Những phần tử cực đoan của các tôn giáo, giáo phái gây ra sự mất ổn định trong khu vực.
– Khu vực Trung Á có tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao (trừ Mông Cổ).

Author: Cô Minh Anh