Câu hỏi: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do

Câu hỏi: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do
A. Thiếu hụt nguồn lao động
B. Chiến tranh, xung đột tôn giáo
C. Sự khắc nghiệt của tự nhiên
D. Thiên tai xảy tai thường xuyên

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II.2, SGK/32 địa lí 11 cơ bản.
Cho biểu đồ
Biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015
Dựa vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi 9,10:

Author: Cô Minh Anh