Câu hỏi: Do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á nên đã hình thành nên

Câu hỏi: Do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á nên đã hình thành nên
A. lục địa Á – Âu rộng lớn.
B. dãy Himalaya cao đồ sộ.
C. dãy núi ngầm Đại Tây Dương.
D. vành đai lửa Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Dãy Himalaya nằm ở vị trí tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia và mảng Âu – Á.
– Khi mảng kiến tạo này xô vào nhau -> tại vị trí tiếp xúc, vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành các dãy Himalaya, tại đây cũng xảy ra hiện tượng động đất, núi lửa,…

Author: Cô Minh Anh