Câu hỏi: Dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn vì

Câu hỏi: Dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn vì
A. nơi đây nhận được bức xạ mặt trời lớn quanh năm, rất nóng và khô hạn
B. không khí ở đó bị nén xuống, cây cối không thể mặc được.
C. không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bật lên được nên không có mưa.
D. các áp cao cận chí tuyến thường nằm sâu trong lục địa nên ít mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/50 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh